Gayemiz

isederDerneğimizin genel amaçları şunlardır:

a- Edebiyat kavramı içerisinde ifade edilen hususlarda toplumu ve üyelerini bilgilendirmek.

b- Bünyesinde Edebiyat Fakültesi bulunan üniversitelerle işbirliğinde bulunularak kültür ve sanat alanında faaliyet göstermek.

c- Toplumda milli, ahlaki, insani değerlere sahip yapıcılık ve üreticilik ilkelerini benimsemiş aydın bireyler yetiştirerek toplumun sanat ve kültür hayatına olumlu katkı sağlamak.

d- Kişilerin ilme, sanata ve edebiyata yönelik ilgi ve yeteneklerinin gelişmesini sağlamak, özgür düşünme ve sorumluluk alma, boş zamanları değerlendirebilme değerlerini geliştirmek.