Category: Ataullah Efendi ve Mektebin Tarihçesi

Birgili Ataullah Efendi Ve Sıbyan Mektebi

Ataullah Efendi Osmanlılar döneminde, Anadolu’da yetişen âlim bir zattır. Sultan II. Selim Hân’ın hocasıdır. İsmi Ahmed,...