Biz Kimiz

İSTANBUL EDEBİYAT DERNEĞİ Kısa adı İSEDER olan İstanbul Edebiyat Derneği, İÜ Edebiyat Fakültesi mezunu bir grup tarafından 2005 yılında kuruldu. Amacı, edebiyatla ilgili bütün dallarda ürün vermiş, ya da bu konuda eğitim görmüş ve ilgisini devam ettirmekte olan “edebiyat dostları”nı bir araya getirerek topyekün edebiyat alanına ilgi uyandırmaktır. Milletleri gerçek kimliğine ulaştıran gücün kültürde olduğunu biliyoruz. Kültürün geliştirilmesi, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması ise edebiyat yoluyladır.

Bu amaç doğrultusunda İSEDER, edebiyat alanına giren her konuda düşünce üretmek yanında, bu konularda oluşan gündeme katkıda bulunma ya da gerekli gündemi bizzat oluşturmayı da görevleri arasında saymaktadır.

Bugüne kadar çeşitli zaman aralıklarıyla birtakım konulu toplantılarla kendi üyelerini değişik güncel veya kültürel alanlarda aydınlatan İSEDER, şimdi kendisine ait ve birçok hizmetin verilmesine müsait yeni yerinde, kamuya ve edebiyat fakültesi öğrencilerine yönelik etkinlikler programlamaktadır.

İstanbul Edebiyat Derneği, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Fatih Belediyesi’ne tahsis ettiği, Fatih Belediyesi’nin de büyük bir özenle restore ettirdiği Ataullah Efendi Sıbyan Mektebi’nde Fatih Belediyesi ile ortak eğitim, kültür faaliyetleri yürütmektedir.