Çarşamba Sohbetleri – 31 Mart 2021 – Kazım Sağlam – 80 Sonrası İslamlaşma

Kazım Sağlam ile online seminerlerimiz devam ediyor. Covid-19 sebebiyle seminerlerimize online olarak devam ediyoruz.
One thought on “Çarşamba Sohbetleri – 31 Mart 2021 – Kazım Sağlam – 80 Sonrası İslamlaşma

  1. Ксения

    Istanbul, XV. yuzy?l?n sonlar?ndan itibaren Islam dunyas?nda hat sanat?n?n ogretim ve egitim merkezi haline gelmistir. Gunumuzde de tarihten gelen bu vasf?n? korumaktad?r. Bunun d?s?nda Enderun ve Galatasaray mekteplerinde ustat hattatlar yetismistir. Vakfiyelerinde yaz? ogretimi sart? bulunan Nuruosmaniye, Kara Mustafa Pasa gibi baz? Istanbul medreselerinden de sonralar? buralarda hocal?k eden genc hattatlar yetismistir. Istanbul’da husn-i hat ve buna bagl? kitap sanatlar?n?n bir nizam cercevesinde ogretilmesini saglamak uzere, Mustafa Hayri Efendi’nin Evkaf naz?r? oldugu s?rada Bab?ali’de Tersane emini Yusuf Aga’n?n vaktiyle yapt?rd?g? tarihi s?byan mektebinde 6 Receb 1332’de (31 May?s 1914) Medresetu’l-hattatin isimli bir ogretim muessesesi ac?lm?s, bu medrese ozellikle Cumhuriyet devrinin bu sanatta yuz ak? olan genc sanatkarlar?na yetisme imkan? saglam?s, mukemmel eserler verilmesine zemin olusturmustur. 3 Mart 1924’te yururluge giren Tevhid-i Tedrisat Kanunu geregi kapat?lan Medresetu’l-hattatin sekiz ay sonra Hattat Mektebi ad?yla tekrar ac?lm?s, 1928’de yeni harflerin kabuluyle kapat?lm?s, hat ogretimi yap?lmamak kayd?yla 1929’da Sark Tezyini Sanatlar Mektebi ad?yla yeniden faaliyete gecmistir. Nihayet 1936’da Devlet Guzel Sanatlar Akademisi’ne Turk Tezyini Sanatlar Subesi olarak baglanan bu bolum, arada kesintilere ugramakla beraber halen Mimar Sinan Universitesi’nin Guzel Sanatlar Fakultesi’nde Geleneksel Turk El Sanatlar? Bolumu olarak devam etmektedir. Istanbul’da aralar?nda husn-i hatt?n da bulundugu tezhip, minyatur, ebru gibi sanatlar?n 1984’ten beri ogretildigi ikinci resmi kurum da Marmara Universitesi Guzel Sanatlar Fakultesi Geleneksel Turk Sanatlar? Bolumu’dur.

    Reply

Ксения için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir