KAMUOYUNA DUYURU

“UYGURLARIN ÇIĞLIĞINI BEN DE DUYUYORUM!”

Muhterem Türk Kamuoyu,

Türkler arasında ilk yerleşik hayata geçen, Türk dili ve kültürünün ilk klasik eserlerini veren, Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacib gibi, dilimizi, kültürümüzü onlarsız düşünemeyeceğimiz insanları yetiştiren coğrafyada, 1949’dana beri Çin işgali altında yaşayan Doğu Türkistanlı Müslüman Türkler, benzeri ancak Nazi kamplarında görülen türlü zulümlerle, akla hayale gelmedik işkencelere uğramakta, üzerlerinde kelimenin tam anlamıyla korkunç bir soykırım uygulanmaktadır.  

İşgalden bu yana, ata topraklarımızın en doğusunda yer alan bu ülke halkından bir kısmı bu zulümden kaçarak ülkemize sığınmak zorunda kalmışlardır. Her zaman dili, ırkı, dini ne olursa olsun zulme uğrayan ve yurtlarından çıkmak durumunda kalanlara kucak açmış olan bir milletiz. Tarih buna tanık olduğu gibi, son zamanlarda Bosnalı, Kuzey Iraklı ve Suriyeli mültecilerin de en büyük sığınağının ülkemiz olduğunu yaşayarak gördük. Çin’in soykırım zulmünden kaçarak ülkemize sığınan Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz de aynı koruyuculuk altında Türkiye’de yaşamaktadır. Şimdi Çin, yaptığı bu soykırım yetmiyormuş gibi, uygulanan zulümden kaçarak ülkemize sığınan Uygurların da kendisine teslim edilmesinin yollarını aramaktadır.

12 Nisan 2019 tarih ve 66219 sayılı Cumhurbaşkanlığı yazısıyla TBMM’nin onayına sunulan “Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Suçluların İadesi” anlaşması eğer TBMM tarafından kabul edilirse, bu insanlar da, tıpkı işgal altındaki ülkelerinde yaşayan vatandaşları gibi, uydurma birtakım suçlar isnadıyla aynı akıbete uğrayacaklardır. Bu mazlum insanların bile bile bu acı akıbete terkedilmeleri kamu vicdanında onarılmaz yaralar açacak, manevi anlamda da hesabı zor verilecek bir vebal olacaktır. Bu itibarla Yüce Meclisimizin, açıkça ortada olan böyle bir yanlışın önüne geçeceğine ve bu anlaşmayı hiçbir şekilde gündemine almayacağına inanıyoruz.  

Bu temenniyle, “Suçluların İadesi Anlaşması”nın onaylanmaması için “Uygurların çığlığını ben de duyuyorum” diyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.         


İstanbul Edebiyat DerneğiBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir