Archives post

Hocalarımız Lisans Üstü Dersleri İçin Derneğimizi Tercih Etti

Hocalarımız lisansüstü derslere için derneğimizi tercih etti.  

Birgili Ataullah Efendi Ve Sıbyan Mektebi

Ataullah Efendi Osmanlılar döneminde, Anadolu’da yetişen âlim bir zattır. Sultan II. Selim Hân’ın hocasıdır. İsmi Ahmed,...